Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category E-Portfolio

Tweede SSC – ICT publicatie beschikbaar

Sinds Juli 2009 is de tweede SSC ICT publicatie beschikbaar: Blackboard Portfolio in uw Onderwijspraktijk. E-Portfolio voor ontwikkeling, beoordeling en presentatie van (academische) vaardigheden. De publicatie isdigitaal beschikbaar op de ICTO site. De oorspronkelijke vier SOM Portfolioprojecten zullen in september gaan starten met de implementatie van een of meerdere E-portfolio’s. Daarnaast zijn er recentelijk (nav het BSA) nog een aantal faculteiten bijgekomen, die denken over de inzet van E-portfolio.

In de tweede SSC – ICT publicatie worden de mogelijkheden van het E-Portfolio aan de hand van het Blackboard Portfolio verhelderd. Hiertoe wordt het E-portfolio vanuit theoretisch en praktisch perspectief belicht.

In 2008 zijn de faculteiten Bouwkunde (BK), Industrieel Ontwerpen (IO), Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR) en Technische Natuurkunde (TNW) gestart met de implementatie van een E-portfolio. Binnen het kader van het stimuleringsprogramma Strategische Onderwijs Middelen (SOM) worden deze faculteiten zowel functioneel, als technisch, als financieel ondersteund door het Shared Service Centre ICT (SSC – ICT) en Onderwijs & Studentenzaken (SSC – O&S). Met dit E-portfolio beogen de faculteiten studenten beter te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling van (academische) competenties.

Het E-portfolio is een instrument waarmee zowel ontwikkeling als validatie als presentatie van academische competenties kan worden begeleid en gefaciliteerd. Het SSC – ICT stelt het product Blackboard Portfolio beschikbaar, waarmee het E-portfolio kan worden gerealiseerd. Dit Blackboard Portfolio maakt onderdeel uit van de digitale leeromgeving Blackboard, waardoor zowel de student als docent er gemakkelijk en snel mee aan de slag kan.

Deze publicatie beoogt de mogelijkheden van het E-portfolio aan de hand van het Blackboard Portfolio te verhelderen. Hiertoe wordt het E-portfolio vanuit theoretisch en praktisch perspectief belicht. In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond kort geschetst, waarop de behoefte aan een E-portfolio is gebaseerd. De wijze van beoordeling en validatie van competenties zal sterk afhangen van de opleiding en gevolgde didactiek. Maar er kan wel een algemeen pad worden gevolgd wat betreft presentatie en verslaglegging, voor meer eenduidigheid bij de onderlinge vergelijking van portfolio’s.

Het Portfoliobegrip wordt in hoofdstuk 2 nader toegelicht. Het Portfolio is een instrument waarin de eigenaar doelgericht (een selectie van) presentabele artefacten opneemt. Deze artefacten geven een beeld van het niveau of gedrag van de verworven (academische) competenties. Afhankelijk van de opgenomen artefacten kan het portfolio op verschillende manieren worden
toegepast. De toepassingen kunnen worden gevat in de begrippen ‘Ontwikkelingsportfolio’, ‘Beoordelingsportfolio’ en ‘Showcaseportfolio’. Voordat de verschillende toepassingen van het E-portfolio aan de hand van praktijkvoorbeelden worden verhelderd, komen in hoofdstuk 3 de diensten aan bod die het SSC – ICT en het SSC – O&S bieden op het gebied van E-portfolio.

Deze toepassingen, ook wel portfoliotypen, vormen de basis voor de hoofdstukken 4, 5 en 6. Per portfoliotype wordt een korte theoretische achtergrond geschetst, gevolgd door de praktijkervaringen met het Blackboard Portfolio van enkele faculteiten en diensten van de TU Delft.

Binnen de TU Delft bestaan echter meer praktijkervaringen met het E-portfolio. Deze SSC – ICT publicatie laat het niet toe al deze praktijkervaringen tot in detail uit te werken. Om toch een beeld te geven, is in Bijlage 1 een factsheet opgenomen met een overzicht van alle Portfolioprojecten die sinds 2008 in het kader van de Strategische Onderwijs Middelen (SOM) zijn geïnitieerd.

Ook buiten het kader van SOM vinden bij diverse faculteiten echter ook steeds meer initiatieven plaats op het gebied van de inzet van portfolio.

In Bijlage 2 wordt ten slotte een handreiking geboden met betrekking tot het implementatieproces. Maar voordat hiertoe kan worden overgegaan, is het belangrijk allereerst een basis te leggen voor het Portfoliobegrip.

Met deze tweede SSC – ICT wil het SSC – ICT op eenvoudige wijze inzicht bieden in de mogelijkheden van een E-portfolio in de dagelijkse onderwijspraktijk van de TU Delft. Wij hopen u hiermee voldoende handreiking te geven.

Beoordelen met video(portfolio)

In mijn fees kwam ik daarnet deze post tegen. Natuurlijk wordt in het voetbal al langere tijd gebruik gemaakt van videoanalyse. Maar wat ik zo leuk vond, is dat deze post de koppeling legt met portfolio. 

Uiteindelijk legt de video het handelen van de voetballer in kwestie vast, wordt dit door een coach/trainer geanalyseerd en beoordeeld. Vervolgens wordt de voetballer zichbewust van zijn handelen, zodat hij zijn handelen in het vervolg kan aanpassen. Zo zegt Louis van Gaal in dit fragment bijvoorbeeld:

[in een webstrijd] "moet hij dat moment herkennen. Dus dan moet je hem bewust laten worden van die trap, maar ook het moment".

En dat moment is er een die zich niet zo snel zal herhalen. Maar als die situatie zich herhaalt, is de keeper in kwestie in staat die situatie als zodanig te herkennen en kan hij zijn acties daarop aanpassen om er voordeel uit te halen. En dat is toch wat je in het onderwijs ook wil? Dat is precies de kracht van portfolio!

De conclusie in de post is trouwens ook wel aardig:

"Waarom zou zo’n keeper met
een unieke traptechniek niet straks een videoportfolio meenemen als hij
naar een club gaat? Zou toch zonde zijn dat hij afhankelijk is van de
vraag of een toevallige scout dat herkend als die komt kijken".

In elk geval vind ik dit een mooi alternatief voor de gebruikelijke analogie van docentbeoordelingen.

Vervolgens heb ik ook het proefschrit van Mirjam Bakker. Erg interessant wb videobeoordelingen. Aan de ene kant erg interessant, omdat het veel informatie levert over met name de betrouwbaarheid en validiteit van videobeoordeling. Wel heb ik het idee dat de mogelijkheden ter generalisatie van deze beoordelingswijze (video gecombineerd met enkele andere bewijzen)een beetje achterblijven met het oog op portfoliobeoordeling in het algemeen. Zo wordt als een van de beschreven beperkingen van het onderzoek beschouwd dat er alleen is bestudeerd welke bewijze en argumenten beoordelaars aandroegen en niet hoe de bewijzenen argumenten gecombineerd werden tot een (eind)oordeel. Jammer, want dit is juist iets dat ik zou willen weten. Misschien een tip voor vervolgonderzoek???

Motivatie en portfolio

Hoewel ik niet bij het E-learning congres aanwezig ben, zijn deze twee bijdragen van Wilfred Rubens wel enorm interessant. Hij schrijft over een interactieve workshop van Marja Verstelle (ICLON), over E-coaching. Zeker de moeite waard.

Ook schrijft hij over de workshop van hoogleraar Rob Martens, over Onderwijspsychologische motivatietheorie in relatie tot e-learning. Gesteld wordt, dat lerenden vanzelf gemotiveerd genoeg zijn om te leren, vanuit een gevoel van sociale verbondenheid, autonomie en controle en competentie. Weer draait het erom dat uit moet worden gegaan van de instrinsieke motivatie van lerenden, waarvan je het onderwijs moet laten uitgaan – dus niet vanuit het ‘moeten halen van punten’. Portfolio is dan wel nuttig, maar heeft bijvoorbeeld geen zin als je het helemaal dicht timmert en voorstructureert.

Ik denk, met name met het oog op implementatie van portfolio binnen de TU Delft, dat voorstructureren een aardig begin is om het portfolioconcept te laten landen en om acceptatie van het begrip te bereiken. Als de vooroordelen erover verminderen – en daar kunnen de tips bij helpen, die je uit het verslag van de workshop van Marja Verstelle kunt halen – kun je gaan denken over meer vrijheid van studenten. Er wordt namelijk gewoon toch nog veel traditioneel) onderwijs 1.0 gegeven. Start dan met instrumenten 1.0 en bouw zo langzaam verder naar 2.0 versies, waarin de student steeds meer centraal staat…

Informatiemiddag belang E-portfolio voor de arbeidsmarkt

Vandaag ben ik geattendeerd op een informatiemiddag van de NEN (12 februari), over het belang van E-portfolio voor de arbeidsmarkt (zie de berichtgeving van e-learnin.nl hieronder en check http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=271016&parentid=000010.

Zeker interessant! Ik ben aanwezig!


Op donderdag 12 februari wordt bij de NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) in Delft een informatiemiddag
gehouden met als thema ‘E-portfolio NL voor de arbeidsmarkt’. Tijdens
de bijeenkomst, die zich met name richt op P&O- en HRM-medewerkers,
zal een aantal presentaties woden gegeven over het gebruik van een
e-portfolio bij personeelsmanagement. Bijvoorbeeld van het UWV
WERKbedrijf en van het ministerie van Defensie.

In de presentaties van het UWV Werkbedrijf en het ministerie
van Defensie zal worden gesproken over het gebruik van het e-portfolio
binnen de organisatie, het doel ervan, de keuzes die zijn gemaakt bij
het implementeren, hoe het gebruik van het e‑portfolio wordt
gestimuleerd in de organisatie en de effecten van het e-portfolio op de
bedrijfsvoering. Ook de horecabrancheorganisatie SVH zal aan het woord
komen. Zij hopen dat werknemers in de horecabranche het e-portfolio
gaan gebruiken en dat de werkgevers dit gaan stimuleren. – http://www.e-learning.nl/subpage.aspx?l1=2&subaction=details&newsid=2093


 

E-portfolio publicatie

Tja, zit je in de redactie van de SSC – ICT publicatiereeks, dan kom je er natuurlijk niet onderuit ook een publicatie voor je rekening te  nemen. De tweede publicatie zal van mijn hand zijn en zal gaan over de meerwaarde van E-portfolio voor studenten, docenten en medewerkers. Een eerste versie is al achter de rug, maar we zijn er nog niet.

Blijkt maar weer eens dat schrijven niet zo makkelijk is als het lijkt…

Met deze eerste twee SSC – ICT publicaties richten we ons vooral op de cluster Onderwijs. Na de tweede publicatie over E-portfolio is het de beurt aan de cluster Onderzoek, om te laten zien op welke manieren het SSC – iCT onderzoekers kan ondersteunen!

Spannend allemaal…

© 2011 TU Delft