Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in April 2010

Nieuwe editie ICTO Nieuwsbrief

Vandaag is er weer een nieuwe ICTO Nieuwsbrief uitgegaan, met in deze editie:

"…een bijdrage over de nieuwe versie van Blackboard die mogelijk dit jaar wordt geimplementeerd. Maar ook verslagen van de OpenCourseWare Launch, ICTO Roadshow en updates met betrekking tot Digitaal toetsen, Peer Review en het Acculturatieproject. Ten slotte komt ook het nieuwe roostersysteem aan bod." Lees meer

UGame ULearn – The User Experience

Twee weken geleden ben ik naar ‘UGame-ULearn’ geweest, georganiseerd door de TU Delft Library en DOK Delft. Thema was dit jaar ‘the user experience’. Voor mij de eerste keer, voor de organisatoren de derde…

Het thema richtte zich vooral op ‘the user experience’ in bibliotheken, met sprekers als Michael Edson, David Lee King, Gary Vaynerchuck en Michael Stevens. (dagvoorzitter Father Roderick deed het ook erg leuk trouwens)

Hoewel het thema zich vooral richtte op de ervaring en beleving binnen bibliotheken, kun je dit thema natuurlijk veel breder trekken.

Bijna alle sprekers gaven aan dat we steeds minder grip hebben op content. Het gegeven dat het beZit van informatie (gevat in welke (multi)media dan ook) het enige bindmiddel is om klanten te trekken en te behouden, en voldoende is om het bestaan van een organisatie te rechtvaardigen, verdwijnt steeds meer naar de achtergrond.

Content is steeds meer overal te verkrijgen, legaal danwel illegaal. Voor bibliotheken speelt dit natuurlijk sterk, want hieraan ontleenden zij hun bestaansrecht al eeuwenlang, en nu nog. Grappig vond ik Michael Stevens die dit met een aantal quotes illustreerde.

Maar als content overal te vinden is en je hiervoor niet meer per se naar een bibliotheek hoeft, waarom zou je daar dan nog wel heen gaan?

Alle sprekers waren het er wel over eens, dat je moet nadenken over de beleving van klanten: wat zoek je nu behalve content in een bibliotheek en welke ervaring of beleving kun je ze bieden, als dit geen content betreft?

Dat moet je dan zoeken in de menselijke processen, de interactie, de activiteiten waarmee je voortbouwt op de content. Bijvoorbeeld discussies, verdieping, recensies, specialistische kennis over een onderwerp, zodat je mensen verder kunt helpen aan meer content (iets waar Amazon enorm sterk in is).

Het contact tussen mensen is belangrijk, want dat kun je niet faken, zeker niet Als het professionals van een bieb betreft. Als je die ervaring kunt bieden, komen de mensen wel, ook als je de content niet hebt

 

Dat contact, daar ging Gary’s vaynerchuck wat dieper in. Hij gaf vooral aan dat je gebruik moet maken van de sociale media en middelen die er zijn, om dat contact met je klanten, in welke context dan ook, te onderhouden. Die sociale media maken dit alleen maar makkelijker en effectiever.

Dat is ook de boodschap die ik uit ugul heb meegenomen.

Voor OpenCourseWare (http://ocw.tudelft.nl) geldt nog dat bezoekers de beleving halen uit de aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardig, gecontroleerd en voor de instelling representatieve content. Maar moeten we die beleving daarvan niet uitbreiden met meer mogelijkheden om bijvoorbeeld discussie over een bepaald onderwerp te faciliteren? Moeten we hiermee niet meer de interactie zoeken of faciliteren?

Ook als onderwijskundigen die advies geven over ict in het onderwijs hebben wij binnen de Tu Delft meer te bieden dan alleen een overzicht van de producten die je kunt gebruiken. Op http://www.icto.tudelft.nl hebben we die content al staan, en momenteel zijn we aan het nadenken hoe we die content beter kunnen aanbieden om die user experience te kunnen bieden. Daarbij staat de vraag centraal: 

"Welke beleving of ervaring zoek je op een website over ICT in onderwijs… of op een OpenCurseWare website?"

Volgens mij is çommunity’het toverwoord. Maar in beide gevallen geldt natuurlijk dat comments welkom zijn. Denk mee en Laat je horen! 

© 2011 TU Delft