Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in July 2010

IDEA League & OpenCourseWare

Op de TU Delft OpenCourseWare weblog is een verslag te vinden van de IDEA League bijeenkomst van 25 juni jl., welke in het teken stond van samenwerking op het gebied van OpenCourseWare. 

IDEA League bestaat sinds 2006 uit 5 universiteiten, namelijk, Imperial College London, TU Delft, ETH Zurich, RWTH Aachen en ParisTech Alle instituten bleken al veel bezig te zijn met Open Educational Resources, maar nog niet zozeer met OpenCourseWare. Het komende jaar zal gekeken worden naar mogelijkheden tot verdere samenwerking op dit gebied. Volgend jaar zal de IDEA League weer bijeenkomen, waarschijnlijk in Parijs.

 

© 2011 TU Delft