Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in May 2011

Een kwestie van kwaliteit of van verwachtingen…?

Foto Flickr / GastevPer toeval kwam ik via @ambervanwalraven bij dit stukje terecht. Studenten zouden volgens het artikel de mogelijkheid moeten krijgen om collegegeld terug te krijgen als de kwaliteit van het onderwijs niet voldoet aan de verwachtingen.

Wat ik me afvroeg tijdens het lezen was of het nu echt over de kwaliteit van het onderwijs gaat, of over de verwachtingen van studenten daarover. Op basis waarvan beoordelen studenten de kwaliteit van het onderwijs? En waar komen die verwachtingen vandaan? Komen die voort uit de voorlichting van opleidingen naar studenten toe? Of ontwikkelen studenten zelf (verkeerde?) verwachtingen?

Ik vraag me ook af welke rol een accreditatiecommissie van de NVAO in dit kader speelt. Alle hoger onderwijsinstellingen worden immers regelmatig getoetst op kwaliteit. Is het echt zo slecht gesteld met de kwaliteit van het NL Hoger Onderwijs?

Ik denk dat dat wel meevalt. Dat wil niet zeggen dat studenten de kwaliteit van het onderwijs niet goed kunnen beoordelen. En ik denk ook dat hun mening erg belangrijk is. De maatregel die wordt voorgesteld, klinkt dan ook best aardig. Al vraag ik me af of dit daadwerkelijk iets op gaat leveren. Hoe ga je als student hard maken dat het feit dat jouw verwachtingen niet worden waargemaakt toe te schrijven is aan de kwaliteit van het onderwijs? 

Naar mijn idee gaat het niet eens zozeer om een dergelijke maatregel, maar gaat het in dit kader om goede, realistische voorlichting. Dat haal ik onder andere uit: 

"Studenten, de onderwijsinspectie en ook politici spreken zich negatief uit over hoe het gaat bij sommige instellingen in het hoger onderwijs en willen dat studenten het onderwijs krijgen dat ze beloofd wordt."

Zorg nou dat studenten geen verkeerde verwachtingen ontwikkelen over wat ze kunnen verwachten van een studie. Bied een realistisch inkijkje in het onderwijs en laat studenten de kwaliteit beoordelen, ook wanneer ze de colleges zelf niet volgen of zelfs nog niet ingeschreven zijn.

De TU Delft publiceert haar onderwijsmateriaal bijvoorbeeld vrij toegankelijk op http://ocw.tudelft.nl voor een heel aantal Masterprogramma’s. Daarnaast richten wij ons ook steeds meer op Bachelorvakken. Zo hebben we recentelijk een Introductiecursus Technische Bestuurskunde gepubliceerd, waarmee met name studenten en vwo-scholieren in korte tijd direct een beeld van het Bachlorprogramma kunnen volgen. Hieraan kunnen studenten hun verwachtingen spiegelen en kunnen ze de kwaliteit van het onderwijs deels mee aantonen. 

Als de tweede kamer nadenkt over maatregelen om studenten de kwaliteit van onderwijs te laten toetsen, zouden ze dergelijke initiatieven daar dan niet in mee moeten nemen…? Laat weten wat je ervan vindt en praat dan mee binnen de SURF Special Interest Groep Open Educational Resources!

OCWCGlobal: verslagen van de OCWC bijeenkomst in Cambridge, MA

Deze week viert MIT het 20-jarig bestaan van OpenCourseWare op de jaarlijkse OCW Consortium bijeenkomst, dit keer bij MIT zelf, in Cambridge (VS). 10 jaar geleden heeft MIT geleden een open beweging op gang ebracht, waar de OUNL in 2006 en de TU Delft in 2007 ook bij zijn ingestapt. Deze week ben ik hier aanwezig. Vanuit de SURF Special Interest Group Open Educational Resources  bij de jaarlijkse OCW Consortium bijeenkomst schrijven Robert Schuwer (OUNL) en ik diverse blogposts over de sessies die we bijwonen, te vinden op http://openeducationalresources.wordpress.com/.

De TU Delft blijkt het best goed te doen. Ons aanbod cursussen is kwalitatief zeer goed en kan met de vele Collegerama opnames de competitie met MIT goed aan. Waar MIT 2000+ cursussen online heeft gepubliceerd, bevatten maar 50 cursussen online video. De TU Delft heeft van begin af aan meer ingezet op kwaltieit, waardoor we in dit opzicht zeker goed voorop lopen. Collegerama trekt daarbij tijdens de sessies ook veel bekijks.

In aantallen cursussen (50 sinds deze week!) zitten we nog niet op hetzelfde niveau als MIT. Maar in vergelijking met de meeste instellingen waarvan ik aantallen heb gehoord, lopen we ook meer dan gemiddeld mee. Met onze ontwikkelingen naar een TU Delft virtuele universiteit en de ervaringen van Watermanagement kunnen we zeker zeggen dat we goed bezig zijn!!!  

Houd de blog http://openeducationalresources.wordpress.com/ en twitter (#ocwcglobal) in de gaten voor verslagen en ontwikkelingen.

© 2011 TU Delft