Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in March 2011

Opnames SURF Academy Open Educational Resources beschikbaar

Afgelopen dinsdag heeft de eerste SURF Academy van dit jaar over Open Educational Resources (OER) plaatsgevonden binnen de TU Delft Library. Dit evenement is georganiseerd door het kernteam van de SURF Special Interest Group Open Educational Resources, waar ik ook deel van uitmaak.

In oktober 2010 had deze SURF Academy in eerste instantie moeten plaatsvinden (gedurende 3 dagen), maar is toen helaas niet doorgegaan. De afgelopen bijeenkomst bleek echter een groot succes! Met ruim 40 personen was de bijeenkomst volgeboekt!

Anka Mulder (TU Delft). Foto genomen door Ria Jacobi (universiteit Leiden)

Afgaande op de reacties blijkt er in het Nederlands Hoger Onderwijs toch erg veel belangstelling te bestaan voor de inzet (en met name publicatie) van Open Leermiddelen. De presentaties waren erg interessant en met name de tafelsessies hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd, ook voor ons!

De presentaties zijn opgenomen met TU Delft Collegerama. Op de OER SURFspace zijn deze opnames te vinden. Op deze pagina zijn ook foto’s te vinden. Op de SURFspace wordt verder ook meer informatie verzameld en ontsloten over Open Educational resources in het algemeen (zoals publicaties, congressen etc).

Tijdens de SURF Academy werd me ook gevraagd naar motieven voor docenten en instelling om Open Leermiddelen te publiceren. Op het Delft OpenER Slideshare account zijn hier meer presentaties over te vinden.

De SURF Special Interest Group zal dit jaar meer activiteiten organiseren mbt Open Leermiddelen. Als je op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen op dit gebied, zorg dan dat je lid wordt van de Linked In groep!

Liever opletten dan pokeren!

Deze week verscheen een artikel in de TU Delta, waarin docent van het jaar 2010 Akke Suiker van de faculteit L&R pleit voor officieel beleid voor het gebruik van laptops door studenten in de collegezaal. Studenten zouden tijdens college vooral met spelletjes en video’s bezig zijn en afgeleid worden van het college.

De mogelijkheden van mobiele devices in het onderwijs bieden m.i. vooral juist kansen om het onderwijs effectiever, efficienter en aantrekkelijker voor zowel student als docent te maken. Zoals in het artikel aangehaald, zijn er wel degelijk studenten die hun laptop gebruiken om aantekeningen te maken. Die studenten hebben dus een goede toepassing gevonden voor hun laptop in de genoemde colleges. Een toepassing die hen helpt en die voor hen werkt binnen deze onderwijscontext.

Natuurlijk kan het zijn dat het merendeel van de studenten die meerwaarde in dezelfde situatie niet ervaren. Misschien raken zij wel afgeleid door de laptop. Maar moet je dan beleid opstellen waardoor je die studenten, die hun mobiele devices tijdens college wel effectief voor hun leerproces inzetten, daarin belet? Ik denk van niet. 

Natuurlijk kan het ook wat onbeleefd zijn om wel naar college te komen, maar vervolgens niet de aandacht aan de docent te besteden die hij/zij verdient en om je vervolgens te verstoppen achter je laptop. De docent doet zijn/haar best om onderwijs van hoge kwaliteit te bieden. Want aan de kwaliteit van het onderwijs zal het niet liggen. Niet voor niets is Akke Suiker tot docent van het jaar 2010 verkozen. Maar als je als student naar een college komt om te pokeren, wat doe je daar dan?! 

Dit is natuurlijk erg zwart/wit gesteld. Wellicht pik je ook tijdens het bekijken van Youtube video’s ook het een en ander op van het geboden college – en kan het best zijn dat je het college misschien minder hard nodig hebt om je leerdoelen te behalen. Je gaat daarnaast ook niet naar de collegezaal, alleen maar om te pokeren. Dat kan ik me moeilijk voorstellen.

Naar mijn idee heb je geen beleid tegen het gebruik van mobiele devices nodig om je studenten geinteresseerd en betrokken te houden. Daarmee belet je dat diezelfde mobiele devices wel effectief in het onderwijs worden ingezet (nu of in de toekomst). Niet alleen door die studenten die hun laptop alleen gebruiken om aantekeningen te maken (wat voor hen blijkbaar goed werkt). Maar ook in andere colleges waar mobiele devices van studenten wel een geintegreerd geheel van uitmaken. 

Studenten kunnen en willen best hun aandacht op de docent richten. Wellicht ligt hier een uitdaging bij de docent, om een effectief doel te vinden voor het gebruik van de laptops of andere mobiele devices in het eigen college – mobiele devices die veel studenten toch al bij zich hebben… Klinkt als een uitdaging, toch? En zowel OC Focus (SSC-O&S) als Education Technology (SSC-ICT) zullen vast en zeker bereid zijn om die uitdaging met de docent aan te gaan!

© 2011 TU Delft