Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in June 2010

E-Merge OpenCourseWare bijeenkomst: Instroom in de Masterfase

Een kleine twee weken geleden is er vanuit het E-Merge project "instroom in de master" een bijeenkomst georganiseerd om ervaringen uit te wisselen over hoe de instroom in de masterfase verbeterd kan worden met behulp van OpenCourseWare. Zie de presentatie van Henriette Vredenburg voor een korte introductie.

Vooral interessant en leuk waren de praktijkervaringen van
docenten en de opzet van de Universiteit Leiden voor hun OpenCourseWare
website.

Natuurlijk is het interessant om te horen hoe Bert

Enserink zijn vak presenteert. Hij geeft enkele praktische tips
voor tijdens het publicatieproces.

Minstens net zo interessant
vond ik de presentatie van Harald

van der Mil (Universiteit Leiden), waarin hij aangeeft op welke
manier hij zijn onderwijs nu anders vormgeeft dankzij OpenCourseWare en
zo meer haalt uit de contacttijd die hij met sutdenten heeft. Studenten
doen een aanvangstest onder alle 100 studenten. Vervolgens worden alleen
die studenten verplicht aanwezig te zijn in college die die test niet
hebben gehaald. Het traditionele hoorcollege wordt niet meer live
gegeven; studenten kunnen die online volgen. Tijdens het college wordt
die kennis verder uitgediept met behulp van opdrachten en die worden
vervolgens in een soort Responsiecollege verder uitgewerkt.
OpenCourseWare helpt hem dus de beperkte contacttijd met studenten
effectiever te gebruiken!

Ook Anna

Maria Andriol (Haagsche Hogeschool) heeft gepresenteerd hoe
OpenCourseWare de aansluitingsproblemen voor niet westerse allochtonen
het hoofd kan bieden.

Sofia
Dopper
heeft kort TU Delft OpenCourseWare toegelicht.
Ik
zelf
heb enkele speerpunten van Bureau OpenER toegelicht. Bureau
OpenER begeleidt het publicatieproces van bestaand onderwijsmateriaal op
http://ocw.tudelft.nl
van begin tot eind; de docent blijft eindverantwoordelijk, maar een
studentassistent en Bureau OpenER kunnen veel werk uit handen nemen.
Daarbij let Bureau OpenER ook steeds meer op punten als geschiktheid van
het onderwijsmateriaal voor zelfstudie (want OpenCourseWare
biedt geen ondersteuning door een docent), kwaliteit en volledigheid.

Ten slotte heeft Pattrick
Klaassen
de start van het OpenCourseWareproject van de Universiteit
Leiden en de opzet voor de website gepresenteerd. Net zoals TU Delft
OpenCourseWare zich daar nu meer op richt, zou de Universiteit Leiden
onderwijsmateriaal waarschijnlijk meermodulair weergeven. Deze
bijeenkomst was erg goed om te zien hoe andere instellingen en de
deelnemende docenten meerwaarde halen uit OpenCourseWare.

© 2011 TU Delft