Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts tagged opencourseware

opencourseware

OpenCourseWare Seminar 2011

Op Dinsdag 1 november is het weer zover! Net als in 2009 vindt er dit jaar weer een OpenCourseWare Seminar plaats, in de Snijderszaal van de faculteit EWI dit keer (van 14:00 – 18:00 uur).

Tijdens het Seminar zullen onze docenten presenteren hoe ze OpenCourseWare hebben ingezet om het bereik van hun onderwijs te vergroten. Daarnaast zullen mijn OCW-collega’s vertellen wat de toekomst brengt voor OpenCourseWare en iTunes U. Ten slotte zal onder andere Rector Magnificus Karel Luyben en aantal speciale aankondigingen doen, tijdens het Seminar. Het complete programma kun je vinden via http://ocw.tudelft.nl/open2011

Dat zou je niet willen missen! Schrijf je daarom nu in (gratis) via http://ocw.tudelft.nl/open2011/register!

Of kijk tijdens het seminar live mee, via http://ocw,tudelft.nl/open2011/live! Meediscussieren via twitter kan dan ook via #tudocw 

Zie ik je daar?

TU Delft OpenCourseWare Borrel!

Foto’s door Cora Bijsterveld / Willem van Valkenburg, via http://www.e-learn.nl/2011/06/16/tu-delft-opencourseware-mijlpalen  

Afgelopen donderdag hebben we een OpenCourseWare Borrel georganiseerd om te vieren dat Anka Mulder is verkozen tot president van het wereldwijde OpenCourseWare Consortium (http://ocwconsortium.org). Ook hebben we gevierd dat we inmiddels meer dan 50 cursussen hebben gepubliceerd via http://ocw.tudelft.nl. Ivo Bouwmans heeft hiervoor een certificaat in ontvangst mogen nemen:

"Publication of this 50th course marks the shift in attention towards the publication of new courses at a Bachelors level, aimed at providing prospective students a realistic impression of what the entire Bachelors program entails. Following the ‘Introductiecursus Technische Bestuurskunde’, TU Delft OpenCourseWare aims to expand this approach of introductory courses towards the entire Bachelors education system of the TU Delft."

We willen alle aanwezigen hartelijk bedanken voor een geslaagde borrel! Daarnaast bedanken we alle betrokkenen bij het OpenCourseWare project voor hun bijdrage tot nu toe! 

De presentaties zijn inmiddels online te vinden. Daarnaast zijn er ook foto’s en video-opnames gemaakt van de presentaties en zijn er wat korte artikelen online verschenen. Hieronder een overzicht:
 
Karel Luyben
Presentatie: http://slidesha.re/lRqdtT
Video-opname: http://vimeo.com/25227319
 
Anka Mulder
Presentatie: http://slidesha.re/itCz5F
Video-opname:
http://vimeo.com/25229034
 
Willem van Valkenburg
Presentatie: http://slidesha.re/mj27tq
Video-opname:
http://vimeo.com/25306121
 
Blogpost: "TU Delft OpenCourseWare Mijlpalen" – http://bit.ly/kAy7Gi
Blogpost:"Video’s van TU Delft OpenCourseWare bijeenkomst" –
http://bit.ly/kQ6gTb
TU Nieuws: "OpenCourseWare Mijlpalen" – http://bit.ly/kDds4G

Een kwestie van kwaliteit of van verwachtingen…?

Foto Flickr / GastevPer toeval kwam ik via @ambervanwalraven bij dit stukje terecht. Studenten zouden volgens het artikel de mogelijkheid moeten krijgen om collegegeld terug te krijgen als de kwaliteit van het onderwijs niet voldoet aan de verwachtingen.

Wat ik me afvroeg tijdens het lezen was of het nu echt over de kwaliteit van het onderwijs gaat, of over de verwachtingen van studenten daarover. Op basis waarvan beoordelen studenten de kwaliteit van het onderwijs? En waar komen die verwachtingen vandaan? Komen die voort uit de voorlichting van opleidingen naar studenten toe? Of ontwikkelen studenten zelf (verkeerde?) verwachtingen?

Ik vraag me ook af welke rol een accreditatiecommissie van de NVAO in dit kader speelt. Alle hoger onderwijsinstellingen worden immers regelmatig getoetst op kwaliteit. Is het echt zo slecht gesteld met de kwaliteit van het NL Hoger Onderwijs?

Ik denk dat dat wel meevalt. Dat wil niet zeggen dat studenten de kwaliteit van het onderwijs niet goed kunnen beoordelen. En ik denk ook dat hun mening erg belangrijk is. De maatregel die wordt voorgesteld, klinkt dan ook best aardig. Al vraag ik me af of dit daadwerkelijk iets op gaat leveren. Hoe ga je als student hard maken dat het feit dat jouw verwachtingen niet worden waargemaakt toe te schrijven is aan de kwaliteit van het onderwijs? 

Naar mijn idee gaat het niet eens zozeer om een dergelijke maatregel, maar gaat het in dit kader om goede, realistische voorlichting. Dat haal ik onder andere uit: 

"Studenten, de onderwijsinspectie en ook politici spreken zich negatief uit over hoe het gaat bij sommige instellingen in het hoger onderwijs en willen dat studenten het onderwijs krijgen dat ze beloofd wordt."

Zorg nou dat studenten geen verkeerde verwachtingen ontwikkelen over wat ze kunnen verwachten van een studie. Bied een realistisch inkijkje in het onderwijs en laat studenten de kwaliteit beoordelen, ook wanneer ze de colleges zelf niet volgen of zelfs nog niet ingeschreven zijn.

De TU Delft publiceert haar onderwijsmateriaal bijvoorbeeld vrij toegankelijk op http://ocw.tudelft.nl voor een heel aantal Masterprogramma’s. Daarnaast richten wij ons ook steeds meer op Bachelorvakken. Zo hebben we recentelijk een Introductiecursus Technische Bestuurskunde gepubliceerd, waarmee met name studenten en vwo-scholieren in korte tijd direct een beeld van het Bachlorprogramma kunnen volgen. Hieraan kunnen studenten hun verwachtingen spiegelen en kunnen ze de kwaliteit van het onderwijs deels mee aantonen. 

Als de tweede kamer nadenkt over maatregelen om studenten de kwaliteit van onderwijs te laten toetsen, zouden ze dergelijke initiatieven daar dan niet in mee moeten nemen…? Laat weten wat je ervan vindt en praat dan mee binnen de SURF Special Interest Groep Open Educational Resources!

OCWCGlobal: verslagen van de OCWC bijeenkomst in Cambridge, MA

Deze week viert MIT het 20-jarig bestaan van OpenCourseWare op de jaarlijkse OCW Consortium bijeenkomst, dit keer bij MIT zelf, in Cambridge (VS). 10 jaar geleden heeft MIT geleden een open beweging op gang ebracht, waar de OUNL in 2006 en de TU Delft in 2007 ook bij zijn ingestapt. Deze week ben ik hier aanwezig. Vanuit de SURF Special Interest Group Open Educational Resources  bij de jaarlijkse OCW Consortium bijeenkomst schrijven Robert Schuwer (OUNL) en ik diverse blogposts over de sessies die we bijwonen, te vinden op http://openeducationalresources.wordpress.com/.

De TU Delft blijkt het best goed te doen. Ons aanbod cursussen is kwalitatief zeer goed en kan met de vele Collegerama opnames de competitie met MIT goed aan. Waar MIT 2000+ cursussen online heeft gepubliceerd, bevatten maar 50 cursussen online video. De TU Delft heeft van begin af aan meer ingezet op kwaltieit, waardoor we in dit opzicht zeker goed voorop lopen. Collegerama trekt daarbij tijdens de sessies ook veel bekijks.

In aantallen cursussen (50 sinds deze week!) zitten we nog niet op hetzelfde niveau als MIT. Maar in vergelijking met de meeste instellingen waarvan ik aantallen heb gehoord, lopen we ook meer dan gemiddeld mee. Met onze ontwikkelingen naar een TU Delft virtuele universiteit en de ervaringen van Watermanagement kunnen we zeker zeggen dat we goed bezig zijn!!!  

Houd de blog http://openeducationalresources.wordpress.com/ en twitter (#ocwcglobal) in de gaten voor verslagen en ontwikkelingen.

Opnames SURF Academy Open Educational Resources beschikbaar

Afgelopen dinsdag heeft de eerste SURF Academy van dit jaar over Open Educational Resources (OER) plaatsgevonden binnen de TU Delft Library. Dit evenement is georganiseerd door het kernteam van de SURF Special Interest Group Open Educational Resources, waar ik ook deel van uitmaak.

In oktober 2010 had deze SURF Academy in eerste instantie moeten plaatsvinden (gedurende 3 dagen), maar is toen helaas niet doorgegaan. De afgelopen bijeenkomst bleek echter een groot succes! Met ruim 40 personen was de bijeenkomst volgeboekt!

Anka Mulder (TU Delft). Foto genomen door Ria Jacobi (universiteit Leiden)

Afgaande op de reacties blijkt er in het Nederlands Hoger Onderwijs toch erg veel belangstelling te bestaan voor de inzet (en met name publicatie) van Open Leermiddelen. De presentaties waren erg interessant en met name de tafelsessies hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd, ook voor ons!

De presentaties zijn opgenomen met TU Delft Collegerama. Op de OER SURFspace zijn deze opnames te vinden. Op deze pagina zijn ook foto’s te vinden. Op de SURFspace wordt verder ook meer informatie verzameld en ontsloten over Open Educational resources in het algemeen (zoals publicaties, congressen etc).

Tijdens de SURF Academy werd me ook gevraagd naar motieven voor docenten en instelling om Open Leermiddelen te publiceren. Op het Delft OpenER Slideshare account zijn hier meer presentaties over te vinden.

De SURF Special Interest Group zal dit jaar meer activiteiten organiseren mbt Open Leermiddelen. Als je op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen op dit gebied, zorg dan dat je lid wordt van de Linked In groep!

Open Educational Resources: wat komt er zoal bij kijken?

Dinsdag 15 maart organiseert SURF Academy een Seminar over Open Educational resources (OER). Dit Seminar is gratis en vindt plaats in de TU Delft Library (de Blauwe Zaal). Het Seminar biedt in 1 dag een introductie op diverse aspecten waar je mee te maken krijgt bij het opstarten van een OER initiatief (het aanbieden van Open Leermiddelen).

Voor het hoger onderwijs is een enorme diversiteit aan leermaterialen beschikbaar: van presentaties tot complete cursussen, van films tot web lectures en van collegedictaten tot toetsen. Nationaal en internationaal delen steeds meer onderwijsinstellingen hun leermaterialen via internet. Deze leermaterialen, die vrijelijk beschikbaar worden gesteld en publiekelijk toegankelijk zijn via het Internet, worden Open Educational Resources (OER) of (in het Nederlands) open leermaterialen genoemd.

  • Tijdens het seminar Open Educational Resources wordt ingegaan op onderwerpen als:
  • Wat verstaan we onder open leermaterialen?
  • Waarom kiest een onderwijsinstelling ervoor haar leermaterialen vrij aan te bieden?
  • Het produceren van open leermaterialen: wat komt er bij kijken?
  • Waar vind ik open leermaterialen en hoe kan ik die beoordelen?

Geef je op via een e-mail naar info@SURF.nl

Op basis van dit introducerende seminar zullen later in dit jaar SURF Academies worden georganiseerd, waarin dieper in wordt gegaan op enkele deelaspecten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het omgaan met auteursrecht bij het produceren van OER. Kom langs en laat vooral weten waar jij of jouw afdeling/instelling behoefte aan heeft!

De SURF Special Interest Group Open Educational Resources (SURF SIG OER) gaat zich dit jaar inzetten om het de ontwikkeling van OER-initiatieven binnen het Nederlands Hoger Onderwijs te stimuleren. We zijn dan ook benieuwd naar jouw wensen, opmerkingen en input op allerlei vlakken. Word daarom lid van de LinkedIn ‘Special Interest Group: Open Educational Resources’ en laat van je horen!

Open Sessie SURF Onderwijsdagen: We kunnen aan de slag!

SURF Onderwijsdagen

Gisteren is de uitslag van de publieke stemming op ingezonden Open Sessies voor de SURF Onderwijsdagen bekend gemaakt. 855 stemmers hebben 1424 stemmen uitgebracht op de in totaal 50 voorstellen die door de voroselectie heen zijn gekomen.

Ons voorstel "Wat kan OpenCourseWare u opleveren?!" heeft voldoende stemmen opgeleverd om een plekje te veroveren in het definitieve programma van de SURF Onderwijsdagen! We kunnen dus aan de slag!
De sessie staat gepland voor:

Dinsdag 9 november 2010 van 11:30 tot 12:15 uur!

Veel dank aan iedereen die op ons gestemd heeft! En kom dat zien, dinsdag 9 november! En vergeet natuurlijk ook de andere interessante voorstellen niet!

STEM op “Wat kan OpenCourseWare u opleveren?!” voor De Onderwijsdagen 2010

SURF OWD 20109 en 10 november 2010 vinden De Onderwijsdagen weer plaats. Hiervoor heeft de organisatie de oproep gedaan om zelf ideeen of praktijktoepassingen te presenteren in een open sessie. Namens TU Delft OpenCourseWare heb ook ik een voorstel ingediend, welke net als 49 andere voorstellen door de voorselectie heen is gekomen:

STEM op: "Wat kan OpenCourseWare u opleveren?!"

" Wat kan OpenCourseWare u opleveren?!
Bent u benieuwd naar mogelijkheden om het bereik van uw onderwijs te vergroten? In 2007 is de TU Delft gestart met OpenCourseWare, de publicatie van gratis, vrij toegankelijk onderwijsmateriaal via het Internet (http://ocw.tudelft.nl). OpenCourseWare biedt diverse kansen voor kwaliteitsvergroting, marketing en valorisatie van onderwijs. Met u willen wij deze mogelijkheden verkennen, op basis van diverse aansprekende praktijkervaringen van TU Delft docenten."

Sofia Dopper (projectleider OpenCourseWare TU Delft) en ik (Onderwijskundig adviseur en medewerker Bureau OpenER Tu Delft) zullen de sessie leiden.

Inmiddels hebben we binnen de TU Delft als een van de weinige Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland al ruime ervaring met OpenCourseWare. We willen die ervaring graag delen. Maar dan moet er wel voldoende op ons voorstel gestemd worden om uit de totale voorselectie van 50 voorstellen een plekje te veroveren op De Onderwijsdagen 2010! Dus aarzel niet langer en STEM tussen 6 en 19 september op ons voorstel!

Hoe kan ik stemmen?
Stemmen kan, door op de website van de SURF Onderwijsdagen uw stemronde te starten. Vervolgens kiest u als thema: Leren in 2011 en als doelgroep HBO/WO. Ons voorstel is dan als 19e in de lijst te vinden.

"Wat kan OpenCourseWare u opleveren?!
Door: Drs. S.M. (Sofia) Dopper, Onderwijskundig adviseur/projectleider OpenCourseWare TU Delft
Doelgroep: HBO/WO
"

Maar vergeet ook de overige voorstellen niet. U mag 3 stemmen uitbrengen. Alvast bedankt!

IDEA League & OpenCourseWare

Op de TU Delft OpenCourseWare weblog is een verslag te vinden van de IDEA League bijeenkomst van 25 juni jl., welke in het teken stond van samenwerking op het gebied van OpenCourseWare. 

IDEA League bestaat sinds 2006 uit 5 universiteiten, namelijk, Imperial College London, TU Delft, ETH Zurich, RWTH Aachen en ParisTech Alle instituten bleken al veel bezig te zijn met Open Educational Resources, maar nog niet zozeer met OpenCourseWare. Het komende jaar zal gekeken worden naar mogelijkheden tot verdere samenwerking op dit gebied. Volgend jaar zal de IDEA League weer bijeenkomen, waarschijnlijk in Parijs.

 

E-Merge OpenCourseWare bijeenkomst: Instroom in de Masterfase

Een kleine twee weken geleden is er vanuit het E-Merge project "instroom in de master" een bijeenkomst georganiseerd om ervaringen uit te wisselen over hoe de instroom in de masterfase verbeterd kan worden met behulp van OpenCourseWare. Zie de presentatie van Henriette Vredenburg voor een korte introductie.

Vooral interessant en leuk waren de praktijkervaringen van
docenten en de opzet van de Universiteit Leiden voor hun OpenCourseWare
website.

Natuurlijk is het interessant om te horen hoe Bert

Enserink zijn vak presenteert. Hij geeft enkele praktische tips
voor tijdens het publicatieproces.

Minstens net zo interessant
vond ik de presentatie van Harald

van der Mil (Universiteit Leiden), waarin hij aangeeft op welke
manier hij zijn onderwijs nu anders vormgeeft dankzij OpenCourseWare en
zo meer haalt uit de contacttijd die hij met sutdenten heeft. Studenten
doen een aanvangstest onder alle 100 studenten. Vervolgens worden alleen
die studenten verplicht aanwezig te zijn in college die die test niet
hebben gehaald. Het traditionele hoorcollege wordt niet meer live
gegeven; studenten kunnen die online volgen. Tijdens het college wordt
die kennis verder uitgediept met behulp van opdrachten en die worden
vervolgens in een soort Responsiecollege verder uitgewerkt.
OpenCourseWare helpt hem dus de beperkte contacttijd met studenten
effectiever te gebruiken!

Ook Anna

Maria Andriol (Haagsche Hogeschool) heeft gepresenteerd hoe
OpenCourseWare de aansluitingsproblemen voor niet westerse allochtonen
het hoofd kan bieden.

Sofia
Dopper
heeft kort TU Delft OpenCourseWare toegelicht.
Ik
zelf
heb enkele speerpunten van Bureau OpenER toegelicht. Bureau
OpenER begeleidt het publicatieproces van bestaand onderwijsmateriaal op
http://ocw.tudelft.nl
van begin tot eind; de docent blijft eindverantwoordelijk, maar een
studentassistent en Bureau OpenER kunnen veel werk uit handen nemen.
Daarbij let Bureau OpenER ook steeds meer op punten als geschiktheid van
het onderwijsmateriaal voor zelfstudie (want OpenCourseWare
biedt geen ondersteuning door een docent), kwaliteit en volledigheid.

Ten slotte heeft Pattrick
Klaassen
de start van het OpenCourseWareproject van de Universiteit
Leiden en de opzet voor de website gepresenteerd. Net zoals TU Delft
OpenCourseWare zich daar nu meer op richt, zou de Universiteit Leiden
onderwijsmateriaal waarschijnlijk meermodulair weergeven. Deze
bijeenkomst was erg goed om te zien hoe andere instellingen en de
deelnemende docenten meerwaarde halen uit OpenCourseWare.

© 2011 TU Delft