Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category Open CourseWare

OCW in TU Delta

Aardig artikel in TU Delta Nav het OCW Seminar!

 

Rol SURF bij OCW NL…?

Ik had het in mijn vorige post nog niet opgenomen; We denken allemaal dat OCW heel effectief is, maar we kunnen het niet bewijzen. Dat is -denk ik- ook een van de redenen dat opschaling en duurzame financiering lastig zijn. Tijdens het OCW Seminar is aangegeven dat er veel onderzoek wordt gedaan naar de effecten van OCW, maar dat dit eigenlijk weinig gebaseerd is op echte gebruikservaring.

Jasper Verberk heeft in zijn presentatie duidelijk aangegeven wat volgens hem devoordelen van OCW voor de Mastertrack Watermanagement zijn. Hierop werd tijdens het Seminar uiteindelijk opgemerkt dat in Nederland nu juist veel gebruikerservaring ontstaat (TU Delft en OUNL doen het al, Avans, HvA, Universiteit Leiden starten er (waarschijnlijk) mee. Wie volgt…?). Maar er wordt juist erg weinig onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de effecten. Vandaar ook de uitspraak: Act first, Research Later!

Ik denk dat SURF hier een grote rol in zou kunnen spelen. Zou SURF OCW dus ook niet op de agenda moeten zetten?! Staat dit misschien al op de planning? Ik hoop het! Misschien kunnen we de uitspraken van Jasper Verberk dan ook wetenschappelijk onderbouwen en bewijzen!

Op de SURF Onderwijsdagen staat op de eerste dag een key-note (Richard Baraniuk, oa oprichter van connexxions) op het programma. Ben erg benieuwd!

OCW Seminar: Collegerama opnames beschikbaar

Op de OCW Seminar pagina staan nu overigens ook (links naar) alle slides, tweets, Blogpost overzichten en Collegerama opnamen!

Je vindt er niet alleen links naar alle opnames; in het menu kun je per spreker ook de afzonderlijke slides en opnames vinden.

Open CourseWare Seminar TU Delft

Afgelopen vrijdag was het zover: het OCW Seminar! Het was goed te zien dat er ook vanuit andere instellingen (zoals de HvA, Universiteit Leiden, SURF) aandacht was voor zowel de start-up van het OCW initiatief als voor verdere ontwikkelingen van het OCW initiatief in het Nederlands Hoger Onderwijs. 

De inbreng van de Mastertrack Watermanagement bleek erg doeltreffend, doordat zij juist de voordelen voor de opleiding zelf concreet en uit eigen ervaring konden toelichten. Ben erg blij dat alles goed is afgelopen (niet alleen inhoudelijk, ook organisatorisch) – en dat we zelfs een aantal internationale meekijkers hadden op de Collegerama Livestream. Helaas zijn de opnamen nog niet beschikbaar, maar die zouden toch binnenkort wel geupload moeten kunnen worden.

Tussendoor bleek de Twitterfeedback Powerpoint slide trouwens aardig. Alleen jammer dat die nog niet automatisch refreshte. schijnt nu wel te lukken trouwens… 

Check de OCW pagina voor de presentaties, tweets van de dag en blogposts na afloop!

OpenCourseWare Seminar

Bureau OpenER

In Oktober 2007 is de TU Delft onder de naam Open Courseware (OCW) gestart met de publicatie van gratis beschikbare, online (multimediaal) onderwijsmateriaal, beschikbaar op http://ocw.tudelft.nl. Sinds mei 2009 maak ik onderdeel uit van Bureau OpenER en verzorgen wij het publicatieproces van het onderwijsmateriaal. Maar dat is niet het enige:

Inmiddels zijn er al 34 cursussen gepubliceerd, waarvan de cursussen ‘Analog Integrated Circuit Design’ en ‘Structured Electronic Design’ (Master Microelectronics) de nieuwste aanwinsten zijn. Daarnaast wordt een aparte portal ontwikkeld, waarop onderwijsmateriaal voor VO-studenten zal worden gepubliceerd, om aankomende studenten te ondersteunen bij het maken van een juiste studiekeuze.

Door dit onderwijsmateriaal gratis beschikbaar te stellen, wil de TU bijdragen aan de ontwikkeling van open kennisorganisaties in wereldwijde netwerken en de kwaliteit van het modern hoger onderwijs vergroten, dankzij de toegenomen transparantie van het onderwijs.
Als u een interessante cursus verzorgt en deze met een (inter)nationaal publiek wilt tonen, laat het dan weten en meld u aan via ocw@tudelft.nl. Bureau OpenER helpt u vervolgens om uw cursus online te publiceren.

Daarnaast profileert de TU Delft zich (inter)nationaal ook steeds meer. Zo is het OCW-project onder andere op de afgelopen 23ste ICDE Wereldconferentie in Maastricht en tijdens de afgelopen SEFI-conferentie gepresenteerd aan een Internationaal publiek. Ook wordt inmiddels door diverse internationaal hoog aangeschreven Open CourseWare websites gerefereerd aan het Delfste OpenCourseWare, zoals de website van OERCommons (www.oercommons.org), de website ‘100 awesome Open Courses For Those Who Want To Change The World’ (http://www.selectcourses.com/blog/2009/100-awesome-open-courses-for-those-who-want-to-change-the-world/) en het Chinese Core (http://www.core.org).

Ten slotte komt op 7 & 8 oktober de Board of Directors van het OCW Consortium in Delft bijeen, waarvan Anka Mulder, directeur O&S van de TU Delft, onderdeel uitmaakt. Aansluitend organiseert Bureau OpenER op vrijdag 9 oktober 2009 een Open CourseWareSeminar dat geheel in het teken zal staan van landelijke ontwikkelingen op het gebied van Open CourseWare. Huidige en nieuwe ontwikkelingen binnen de TU Delft, maar ook binnen andere Nederlandse instellingen op het gebied van Open CourseWare zullen worden gepresenteerd. De aanwezigheid van de Board of Directors, een presentatie verzorgd door de Directeur van het OCW Consortium en enkele internationale gasten geven het Seminar bovendien een internationaal tintje.  

Dus als u geïnteresseerd bent in Open CourseWare en meer wilt weten over de huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland, reserveer dan nu in uw agenda:

Open CourseWare Seminar, vrijdag 9 oktober 2009, TU Delft.

Op dit moment wordt hard aan het programma en de verdere invulling van het Seminar gewerkt. Meer informatie over het Seminar volgt.

Contact:
TU Delft Bureau OpenER
Education and Student Affairs
OCW@tudelft.nl

© 2011 TU Delft