Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Bureau OpenER

In Oktober 2007 is de TU Delft onder de naam Open Courseware (OCW) gestart met de publicatie van gratis beschikbare, online (multimediaal) onderwijsmateriaal, beschikbaar op http://ocw.tudelft.nl. Sinds mei 2009 maak ik onderdeel uit van Bureau OpenER en verzorgen wij het publicatieproces van het onderwijsmateriaal. Maar dat is niet het enige:

Inmiddels zijn er al 34 cursussen gepubliceerd, waarvan de cursussen ‘Analog Integrated Circuit Design’ en ‘Structured Electronic Design’ (Master Microelectronics) de nieuwste aanwinsten zijn. Daarnaast wordt een aparte portal ontwikkeld, waarop onderwijsmateriaal voor VO-studenten zal worden gepubliceerd, om aankomende studenten te ondersteunen bij het maken van een juiste studiekeuze.

Door dit onderwijsmateriaal gratis beschikbaar te stellen, wil de TU bijdragen aan de ontwikkeling van open kennisorganisaties in wereldwijde netwerken en de kwaliteit van het modern hoger onderwijs vergroten, dankzij de toegenomen transparantie van het onderwijs.
Als u een interessante cursus verzorgt en deze met een (inter)nationaal publiek wilt tonen, laat het dan weten en meld u aan via ocw@tudelft.nl. Bureau OpenER helpt u vervolgens om uw cursus online te publiceren.

Daarnaast profileert de TU Delft zich (inter)nationaal ook steeds meer. Zo is het OCW-project onder andere op de afgelopen 23ste ICDE Wereldconferentie in Maastricht en tijdens de afgelopen SEFI-conferentie gepresenteerd aan een Internationaal publiek. Ook wordt inmiddels door diverse internationaal hoog aangeschreven Open CourseWare websites gerefereerd aan het Delfste OpenCourseWare, zoals de website van OERCommons (www.oercommons.org), de website ‘100 awesome Open Courses For Those Who Want To Change The World’ (http://www.selectcourses.com/blog/2009/100-awesome-open-courses-for-those-who-want-to-change-the-world/) en het Chinese Core (http://www.core.org).

Ten slotte komt op 7 & 8 oktober de Board of Directors van het OCW Consortium in Delft bijeen, waarvan Anka Mulder, directeur O&S van de TU Delft, onderdeel uitmaakt. Aansluitend organiseert Bureau OpenER op vrijdag 9 oktober 2009 een Open CourseWareSeminar dat geheel in het teken zal staan van landelijke ontwikkelingen op het gebied van Open CourseWare. Huidige en nieuwe ontwikkelingen binnen de TU Delft, maar ook binnen andere Nederlandse instellingen op het gebied van Open CourseWare zullen worden gepresenteerd. De aanwezigheid van de Board of Directors, een presentatie verzorgd door de Directeur van het OCW Consortium en enkele internationale gasten geven het Seminar bovendien een internationaal tintje.  

Dus als u geïnteresseerd bent in Open CourseWare en meer wilt weten over de huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland, reserveer dan nu in uw agenda:

Open CourseWare Seminar, vrijdag 9 oktober 2009, TU Delft.

Op dit moment wordt hard aan het programma en de verdere invulling van het Seminar gewerkt. Meer informatie over het Seminar volgt.

Contact:
TU Delft Bureau OpenER
Education and Student Affairs
OCW@tudelft.nl

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft