Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Open Onderwijs: Stimuleringsregeling en workshop

Vandaag zijn zowel de stimuleringsregeling Open & Online Onderwijs als een workshop rondom de inzet van open leermiddelen in onderwijs  gelanceerd.

Stimuleringsregeling Open & Online Onderwijs

Vandaag heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een nieuwe ronde binnen de Stimuleringsregeling Open & Online Onderwijs gelanceerd. Het is goed om te lezen dat er deze keer meer aandacht lijkt te bestaan voor projecten waarin bestaande leermiddelen worden hergebruikt met als doel de kwaliteit en doelmatigheid van onderwijs te verhogen. Hiermee wordt het m.i. mogelijk de ware kracht van Open Onderwijs te laten zien. Projecten kunnen tot 15 december worden ingediend. Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden op dit gebied, lees dan nog even verder…

Workshop Open onderwijsvormen toepassen voor docenten en onderwijsondersteuners (22 augustus & 13 oktober)

Daarnaast organiseren Robert Schuwer (Fontys Hogeschool) en ik namens de Special Interest Group Open Education na het zomerreces een workshop, waarin we docenten willen ondersteunen om de kansen die open onderwijs biedt te benutten in het (campus)onderwijs, zoals (her)gebruik en aanpassing van bestaande leermiddelen en studenten in contact brengen met een open community middels activerende werkvormen. In de workshop informeren we de deelnemers over deze kansen en dagen we hen uit om deze kennis toe te passen in een eigen lesontwerp (met zogenaamde Open Educational Practices als resultaat). De workshop duurt maximaal 1 dag en wordt 2 keer aangeboden, namelijk op 22 augustus en 13 oktober, maar kent een maximum van 20 deelnemers per keer.

Deze workshop richt zich in eerste instantie op docenten die meer willen bereiken met het onderwijs dat zij verzorgen. Onderwijsondersteuners zijn natuurlijk ook welkom. Daarnaast zorgen we er ook voor dat de opzet en de materialen van de workshop beschikbaar komen, zodat onderwijsondersteuners de workshop zelf kunnen toepassen binnen de eigen instelling.

De workshop kan erg interessant zijn om je te oriënteren op de mogelijkheden van (her)gebruik van bestaande open leermiddelen, bijvoorbeeld in voorbereiding op de stimuleringsregeling Open & Online Onderwijs. Schrijf je dus snel in. het aantal plekken is beperkt.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft